Spierziekten Nederland

Nederland

logo-spierziekten-nl

Opkomen voor mensen met een spierziekte.

Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. Het gaat Spierziekten Nederland om een betere kwaliteit van de zorg, effectief wetenschappelijk onderzoek, goede voorlichting en informatie, ook voor artsen en professionele hulpverleners.

Al sinds 1967 zet Spierziekten Nederland (voorheen: Vereniging Spierziekten Nederland, VSN) zich hiervoor in.

Spierziekten Nederland is een vereniging voor, maar vooral ook van mensen met een spierziekte. De leden spelen binnen de vereniging een belangrijke rol. Velen van hen zijn als vrijwilliger actief binnen de vereniging. Dat bepaalt ook het karakter van Spierziekten Nederland: een slagvaardige organisatie, gedragen door betrokken mensen.

De honderden vrijwilligers vormen de pijlers van de organisatie. Zij brengen mensen met elkaar in contact, organiseren bijeenkomsten en werken mee aan de productie van voorlichtingsmateriaal. De vrijwilligers worden ondersteund door een team van professionele medewerkers op het landelijk bureau in Baarn.

Spierziekten Nederland werkt nauw samen met specialisten, maatschappelijk werkenden, onderzoekers, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en huisartsen.

English

Supporting people with a muscle disease.

Spierziekten Nederland works for people with muscle disease. Spierziekten Nederland is concerned with improved quality of care, effective scientific research, good information and information, providing this for doctors and professional care providers, too.

Spierziekten Netherlands has established for this purpose since 1967.

Spierziekten Nederland is an association especially for people with a muscular disease. Members play an important part in the association and any of them activiely volunteer for the association. This provides the direction of the association – creating an effective network for affected people.

The hundreds of volunteers are the pillars of the organization. They bring people in contact with each other, organize meetings and work with the production of information material. The volunteers are supported by a team of professional staff at the rural office in Baarn.

Spierziekten Nederland works closely with specialists, social workers, researchers, rehabilitation physicians, physiotherapists, occupational therapists, dieticians and general practitioners.

Contact Marco for the CMT section of Spierziekten Nederland.
Spierziekten Nederland

Address: Lt. Gen. van Heutszlaan 6 3743 JN Baarn The Netherlands
Email contact Marco van der Linden:
Website: http://www.spierziekten.nl