Spierziekten Vlaanderen

Flemish

ne_spierziekten_cmyk

Spierziekten Vlaanderen is de Vlaamse vereniging voor neuromusculaire aandoeningen en is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA). Nema’s leden vertegenwoordigen samen een 50-tal verschillende diagnoses waaronder de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT).

Bij Spierziekten Vlaanderen is iedereen met om het even welke neuromusculaire aandoening welkom, maar ook hun ouders, familieleden, vrienden, hulpverleners, wetenschappers, vrijwilligers, …

Personen met een handicap willen beschouwd worden als volwaardige burgers. Samen met andere organisaties komt Spierziekten Vlaanderen op voor hun rechten en plichten. Mensen met een NMA kunnen bij Spierziekten Vlaanderen terecht voor informatieverstrekking, lotgenotencontact en vorming.

Website: www.spierziektenvlaanderen.be
Albergs NadineHaarbemdenstraat
55/13500 Hasselt
0483/397474

English

Spierziekten Vlaanderen is the Flemish association for neuromuscular diseases and has been a volunteer organization since 1987 dedicated to the general well-being of people with neuromuscular disease (NMA). Spierziekten Vlaanderen’s members together represent 50 different conditions including Charcot-Marie-Tooth disease (CMT).

At Spierziekten Vlaanderen, everyone with any neuromuscular disease is welcome, but also their parents, relatives, friends, caregivers, scientists, volunteers, …

People with disabilities want to be considered as full members of the country, so together with other organizations, Spierziekten Vlaanderen works to protect their rights and duties. People with an NMA can join Spierziekten Vlaanderen for information, meeting with other people with the same condition and news.

Website: www.spierziektenvlaanderen.be